Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorancką w zakresie polityki jakości żywności
piątek, 09 października 2009 13:22

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorancką w zakresie polityki jakości żywności. Zwycięzcami zostali: Panie Iwona Fostiak, Agata Wróbel, Iwona Buławy oraz Pan Arkadiusz Kędziora.

 

 

Kategoria: Praca doktorancka
I miejsce przyznano Pani Iwonie Fostiak za pracę pt. „Czynniki warunkujące liczebność entomofauny na plantacjach ziemniaka oraz pszenicy w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych”.
promotor pracy: dr hab. Maria Kelm
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Kategoria: Praca magisterska
I miejsce przyznano Pani Agacie Wróbel za pracę pt. „Chroniona nazwa pochodzenia w prawie wspólnotowym”
promotor pracy: dr Monika Namysłowska
Uniwersytet Łódzki

II miejsce ex aequo zajęli
- Pani Iwona Buławy,  za pracę pt. „Wykorzystanie metody ELISA do wykrywania mikotoksyn w owsie i jęczmieniu jarym oraz w ich produktach”
promotor pracy: prof. dr hab. Ewa Solarska,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

- Pan Arkadiusz Kędziora, za pracę pt. „Wykorzystanie metody ELISA do wykrywania mikotoksyn w orkiszu, płaskurce i samopszy oraz produktach z orkiszu”
promotor pracy: prof. dr hab. Ewa Solarska,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi